Privacyverklaring

1. Webdodo Facebook app

1.1 Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing als u gebruik maakt van ons CMS (Content Management System) "Webdodo" en u de Facebook app van Webdodo toegang geeft tot uw Facebook-account.

1.2 Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Profielfoto
  • E-mailadres

1.3 Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen authentificeren bij Facebook en om uw publieke berichten van uw Facebookpagina weer te geven op je website.